HTML5

این کد شامل سه تابع play_game ()، rand_frog () و set_game_speed (). اگر می خواهید تم بازی تغییر دهید، باید این پنج مقادیر متغیر rect_w، rect_h، inc_score و  snake_colorرا تغییر دهید.
بازی Snake (ماربازی) با HTML5
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد