به گزارش افکارنیوز، امیر مقاره با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

بدجوری درگیر و دل تنگتونم ، اما با خبرای خفن میام باشه؟!؟

#خندیدنتون_دلیل_نفس_کشیدنمه#

#خدایا#خیلی#دوست#دارم#