اتوپوزاید

موارد مصرف و عوارض ايفوسفاميد - IFOSFAMIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :853
موارد مصرف :  موارد مصرف ايفوسفاميد تا حـدزيادي مشابه سيكلوفسفاميد است و در درمان تومور هاي بيـضه،انواع كارسينوما، لنفوم ها، لوسمي و تومـور هـاي تخمـدان مصرف ميشود.  مكانيسم اث

موارد مصرف و عوارض سيس پلاتين - CISPLATIN

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1370
موارد مصرف :  سيس پلاتين در درمـان كارسـينوماي مثانه، تخمدان و بيضه مصرف مي شود. همچنين اين دارو در درمان كارسينوم هاي قـشر غـده فـوق كليـه، پـستان، رحم، دسـتگاه گـوارش، ريـه، پروسـتا

موارد مصرف و عوارض مسنا - MESNA

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1622
رده بارداری : B مــوارد مــصرف: مــسنا در پيــشگيري از سيــستيت هموراژيـك در بيمـاران تحـت درمـان بـا ايفوسـفاميد و سيكلوفسفاميد مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر: مــسنا در كليـ


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد