اسكيزوفرني

پيموزايد (PIMOZIDE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1361

پرفنازين - PERPHENAZINE

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :2121
پرفنازين,اسكيزوفرني,قطع پرفنازین,زمان اثر پرفنازین,پرفنازین وسواس,نورتریپتیلین و پرفنازین,داروی جایگزین پرفنازین,خودکشی با پرفنازین,عوارض قطع ناگهانی قرص پرفنازین,پرفنازین و چاقی.پرفنازين در اسكيزوفرني و حالات رواني ،مانيا و درمان كمكي كوتاه مدت اضطراب شديد، تحريكات رواني حرکتی، هیجان و تحریکات رف

الانزاپین(OLANZAPINE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1838

كتامين(KETAMINE)

داروهای بیهوشی تعداد بازدید :1218

هالوپريدول(HALOPERIDOL)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1151

ترانيـل سـايپرومين(TRANYLCYPROMINE)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1151

مـاپروتيلين(MAPROTILINE)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1432

ايزوكربوكسازيد(ISOCARBOXAZID)

ضد افسردگی تعداد بازدید :1854

دوکسپین(DOXEPIN)

ضد افسردگی تعداد بازدید :2113

ریسپریدون - RISPERIDONE

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :1670


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد