اسپیرونولاکتون

موارد مصرف و عوارض اپلرنون- eplerenone

قلب و عروق تعداد بازدید :807
توضیحات اپلرنون اپلرنون در درمان افزایش فشار خون به تنهایی یا همراه با سایر دارو ها به ک

موارد مصرف و عوارض اسپيرامايسين - SPIRAMYCIN

ضد باکتری تعداد بازدید :511
مــوارد مــصرف:  اسپيرامايــسين بــا اثــرات مــشابه اريترومايـسين در درمـان عفونـتهـاي حـساس بـه دارو مصرف مـي شـود . ايـن دارو در درمـان عفونـت هـاي تـكياختهاي ناشي از كريپتوسـپور

موارد مصرف و عوارض اسپیرونولاکتون(SPIRONOLACTONE)

قلب و عروق تعداد بازدید :1142
رده بارداری : C موارد مصرف : اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در كنترل حـالات خيـزدار (ماننـد نارسـايي احتقـاني قلـب، سيروز كبدي، سندرم نفروتيك كه اغلب با زيـادي ثانويـه آلدوسترون همر

موارد مصرف و عوارض آميلورايد - AMILORIDE-H

قلب و عروق تعداد بازدید :1215
رده بارداری : B موارد مصرف : اين تركيب دارويـي بـه عنـوان داروي كمكي در كنترل حالات خيزدار (مانند نارسـايي احتقـاني قلـب، سـيروز كبـدي، سـندرم نفروتيـك، خيـز ناشـي از كورتيكوستروئيد


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


شرف آنلاین
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد