اندوکسان

موارد مصرف و عوارض ايفوسفاميد - IFOSFAMIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :875
موارد مصرف :  موارد مصرف ايفوسفاميد تا حـدزيادي مشابه سيكلوفسفاميد است و در درمان تومور هاي بيـضه،انواع كارسينوما، لنفوم ها، لوسمي و تومـور هـاي تخمـدان مصرف ميشود.  مكانيسم اث

موارد مصرف و عوارض اپي روبيسين - EPIRUBICIN

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1031
موارد مصرف : اپي روبيسين در درمان سرطان سـينه، مثانه، ميلوم مولتيپل، لنفوم ها، لوسمي هاي حاد، سـرطان رحم، تخمدان، پروستات و دس تگاه گوارش مـصرف شـده است.  مكانيسم اثر :  اپير

موارد مصرف و عوارض سيكلوفسفاميد - CYCLOPHOSPHAMIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1025
موارد مـصرف : سيكلوفـسفاميد در درمـان لوسـمي لنفوبلاستيك حـاد، لوسـمي مونوسـيتيك حـاد، لوسـمي ميلوژنـــوس حـــاد، لوســـمي گرانولوســـيتيك مـــزمن، آدنوكارسينوماي تخمدان، سرطان پـس

موارد مصرف و عوارض مسنا - MESNA

شلات‌کننده‌ها تعداد بازدید :1650
رده بارداری : B مــوارد مــصرف: مــسنا در پيــشگيري از سيــستيت هموراژيـك در بيمـاران تحـت درمـان بـا ايفوسـفاميد و سيكلوفسفاميد مصرف ميشود. مكانيــسم اثــر: مــسنا در كليـ


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد