اکسید باریم

موارد مصرف و عوارض باريم سولفات - Barium sulfate

حاجب تعداد بازدید :1027
مصرف :  سولفات باريم به عنـوان مـاده حاجـب اشــعه X بــراي آزمايــشات پرتونگــاري و تومــوگرافي كامپيوتري قسمت هاي مختلف دسـتگاه گـوارش مـصرف ميشود. مكانيسم اثر :  سولفات ب


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد