داپسون

موارد مصرف و عوارض داپسون(DAPSONE)

ضد باکتری تعداد بازدید :708
موارد مصرف : اين دارو در درمـان جـذام و درماتيـت تبخالي مصرف ميشود. مكانيسم اثر : داپسون يك داروي باكتريواستاتيك است و احتمالاً درساخت فولات تداخل ميكند. فارماكوكينتيك:

موارد مصرف و عوارض كلوفازيمين - CLOFAZIMINE

ضد باکتری تعداد بازدید :547
موارد مصرف : كلوفازيمين در درمـان جـذام مـصرف ميشود. مكانيسم اثر : به نظر مي رسد اين دارو اثر باكتري كـش خود را بر روي مايكوباكتريوم به آهستگي و ازطريق مهـار رشد باكتري واتصال به DN

موارد مصرف و عوارض پریمتامین - PYRIMETHAMINE

ضد انگل تعداد بازدید :2096
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو همـراه بـا سولفادوكـسين و كينين در درمان مالاريـاي مقـاوم بـه كلـروكين مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همـراه بـا سـولفوناميدهـا در درمـان توكسوپلاسم


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد