دوکسوروبیسین

موارد مصرف و عوارض اپي روبيسين - EPIRUBICIN

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1031
موارد مصرف : اپي روبيسين در درمان سرطان سـينه، مثانه، ميلوم مولتيپل، لنفوم ها، لوسمي هاي حاد، سـرطان رحم، تخمدان، پروستات و دس تگاه گوارش مـصرف شـده است.  مكانيسم اثر :  اپير

موارد مصرف و عوارض دوكسوروبيسين - DOXORUBICIN

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :991
موارد مـصرف : دوكسوروبيـسين در درمـان لوسـمي لنفوسيتيك حاد، لوسمي ميلوبلاستيك حاد، كارسينوماي سلولهاي بينابيني بيضه، پستان، نوروبلاستوم، تخمـدان، تيروئيد، تومور ويلمز، ريه (بامنشاء ن

موارد مصرف و عوارض دانوروبيسين - DAUNORUBICIN

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :944
موارد مصرف :  دانوروبيسين در درمان اريترولوسـمي، لوسمي حاد لنفوبلاسـتيك، لوسـمي حـاد ميلوسـيتيك و لوسمي حاد منوسيتيك بكار ميرود. همچنين مصرف آن در درمان نوروبلاستوما، لنفوم هاي غيره

موارد مصرف و عوارض داكاربازين - DACARBAZINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :877
موارد مصرف : داكاربازين در درمان ملانـوم بـدخيم و لنفومهاي هوچكيني بكار ميرود و در درمان ساركومهاي بافت نرم نيز مصرف شده است.  مكانيسم اثر: داكاربـازين در چرخـه سـلولي بطـور غ

موارد مصرف و عوارض وين بلاستين - VINBLASTINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :2151
رده بارداری : D موارد مـصرف : ويـن بلاسـتين در درمـان كارسـينوم پستان، تومورهاي تروفوبلاستيك، كارسينوم بيـضه، ريـه، مثانه و كليه، نوروبلاستوم، لنفـوم هـاي هـوچكيني و غيـر هوچكيني،

موارد مصرف و عوارض لوموستین - LOMUSTINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :817
رده بارداری : D موارد مصرف : لوموستين در درمان تومور هاي مغزي، دستگاه گـوارش، ريـه، كليـه، پـستان، م يلـوم مالتيپـل و ملانوماي بدخيم به كار ميرود. مكانيسم اثر : لوموستين از دس


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد