سفتریاکسون

موارد مصرف و عوارض سفالوتين - CEPHALOTHIN

ضد باکتری تعداد بازدید :1102
موارد مصرف :  اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گـرم مثبـت و گـرم منفـي حـساس بـه دارو مصرف ميشود.  فارماكوكينتيك: غلظت سرمي دارو 0/5 ساعت بعـد از تزريق عضلاني به ا

موارد مصرف و عوارض سفتي زوكسيم - CEFTIZOXIME

ضد باکتری تعداد بازدید :1132
موارد مصرف :  سفتي زوكسيم در درمان عفونـت هـا ي مفصل واستخوان، سوزاك ساده، عفونت هاي داخل شـكم، مننژيت، سپتي سمي باكتريايي، عفونت هاي بافـت نـرم و پوست و عفونـت هـا ي باكتريـايي مجـراي

موارد مصرف و عوارض سفتازيديم - CEFTAZIDIME

ضد باکتری تعداد بازدید :956
موارد مصرف :  سفتازيديم از سفالوسپورين هاي نـسل سوم است كه برعليه بـاكتري هـاي گـرم منفـي بـه ويـژه گونههاي پسودوموناس مـوثر اسـت . ايـن دارو در درمـان عفونتهاي ناشي از باكتري هاي گرم

موارد مصرف و عوارض سفتریاکسون - CEFTRIAXONE

ضد باکتری تعداد بازدید :853
رده بارداری : B مــوارد مــصرف: ايـن دارو در درمـان عفونـتهــاي باكتريـايي حـساس بـه آن مـصرف مـيشـود كـه شـامل شـانكروئيد، آنـدوكارديت، سـالمونلوز، شـيگلوز، سـوزاك، مننژيـت (درمـ


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد