شربت پیرانتل پاموات

موارد مصرف و عوارض پيروينيوم - PYRVINIUM

ضد انگل تعداد بازدید :5523
موارد مصرف : اين دارو در درمـان آلـودگي بـه كـرم سنجاقي (انتروبياز يا كرمك) مصرف ميشود. مكانيسم اثر : به نظر ميرسـد ايـن دارو مـانع اسـتفاده انگل از كربوهيدراتهاي اگزوژن ميشود.

موارد مصرف و عوارض پيرانتل - PYRANTEL

ضد انگل تعداد بازدید :2820
رده بارداری : A موارد مصرف : اين دارو برعليه كرم هاي گرد (ازجملـه آســكاريس)، كــرمهــاي نخــي، تريكواســترونژيلوئيدس، تريشينوز بافتي و كرمهاي قلابدار مصرف ميشود. مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض پی پرازين - PIPERAZINE

ضد انگل تعداد بازدید :2672
رده بارداری : B مـوارد مـصرف: پـي پـرازين در درمـان آلـودگي بـه كرمهاي نخي و گرد مصرف ميشود. مكانيسم اثر : اين دارو بـا مهـار پاسـخ عـضله كـرم بـه پيامهاي عصبي موجب فلج انگل و


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد