ضد سرطان

موارد مصرف و عوارض کلرمتین هیدروکلراید - CHLORMETHINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :846
مـوارد مـصرف:  ايـن دارو در درمـان سـرطان ريـه، لوسمي (لنفوسيتيك مزمن و لوسمي ميلوسيتيك مزمن)، لنفــوم هــوچكيني (و بعــضي از انــواع غيــر هــوچكيني)، ترشــحات ناشــي از تومــور بــد

موارد مصرف و عوارض آسپاراژیناز - ASPARAGINASE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :818
موارد مصرف :  آسـپاراژيناز در درمـان لوسـمي حـاد لنفوسيتيك بكار ميرود. همچنين در درمان لوسمي حـاد ميلوسيتيك و ميلومنوسيتيك، لنفومـا هـا ي هـوچكيني و غيرهوچكيني و ملانوساركوما مصرف شد

موارد مصرف و عوارض آمينوگلوتتيميد -AMINOGLUTETHIMIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :617
موارد مـصرف :  آمينوگلوتتيميـد در درمـان سـرطا ن پستان متاستاتيك در زنـان، در درمـان علامتـي سـرطان پيــشرفته پروســتات در مــردان و در درمــان ســندروم كوشينگ استفاده ميشود.  

موارد مصرف و عوارض تني پوزايد - TENIPOSIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :912
رده بارداری : D موارد مصرف : تني پوزايد به تنهايي يا همراه بـا سـاير داروهاي ضد سرطان در درمان لو سمي لمفوبلاستيك حاد مقاوم به درمان استفاده ميشود. مكانيسم اثر : مكانيسم اثر دا

موارد مصرف و عوارض لوکوورین - Leucovorin

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :2716
رده بارداری : C موارد مصرف : اسيد فولينيك يك مـشتق 5- فرميـل اسيد تتراهيدروفوليك (شكل فعال اسـيد فوليـك ) اسـت . اين دارو عمدتا به عنوان آنتي دوت آنتاگونيست هاي اسيد فوليك، مانند متوترك

موارد مصرف و عوارض سوی منوپوز

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :11536
اجزاء فرآورده: هر کپسول حاوی 50 میلی گرم ایزوفلاون سویا می باشد. خاصیت درمانی مورد نظر: کاهش عوارض یائسگی، ضد گر گرفتگی، تعریق شبانه و پوکی استخوان، تنظیم کننده هورمون زنانه.


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد