عفونت ادراری

موارد مصرف و عوارض لووفلوکساسین - Levofloxacin | قرص لووفلوکساسین

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :994
لووفلوکساسین چیست ؟ لووفلوکساسین ضد باکتری وسیع الطیف از نسل سوم فلوروکینولونها است که بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی هوازی و برخی بی هوازی های حساس به دارو مؤثر است. همچنین لوو

موارد مصرف و عوارض سرترالین - Sertraline

ضد افسردگی تعداد بازدید :843
موارد مصرف سرترالین در درمان افسردگی، وسواس اجباری، اختلالات پانیک و اختلالات خلقی کاربرد دارد مکانیسم اثر سرترالین سرترالین ی

موارد مصرف و عوارض کوتریموکسازول - CO-TRIMOXAZOLE

ضد باکتری تعداد بازدید :32272
موارد مصرف :  اين دارو به عنـوان داروي انتخـابي در درمــــان يــــا پيــــشگيري از پنومــــوني ناشــــي از پنوموسيستي سكاريني و نيز توكـسوپلاسموز، نوكارديـاز، عفونتهاي مجاري ادرار

موارد مصرف و عوارض سفالکسین - CEFALEXIN

ضد باکتری تعداد بازدید :16702
موارد مصرف :  اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گـرم منفـي حـساس بـه دارو از جمله عفونـت اسـتخوان و مفاصـل، پنومـوني باكتريـايي، عفونتهاي پوستي و بافت هاي نرم، ا

موارد مصرف و عوارض سیپروفلوکساسین - Ciprofloxacin

ضد باکتری تعداد بازدید :1667
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: سيپروفلوكــساسين در درمــان عفونتهـا ي ناشـي از بـاكتري هـا ي گـرم منفـي (شـامل سالمونلا، شيگلا، كمپيلوبـاكتر، نيـسريا و پـسودوموناس ) مصرف ميشـود . ا


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد