عوارض قرص

موارد مصرف و عوارض دوفاستون - Duphaston

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :267
لطفاً اطلاعات دارویی دیدروژسترون را مطالعه فرمائید.(کلیک نمایید)

موارد مصرف و عوارض کلاتوور - CLOTOVER

قلب و عروق تعداد بازدید :800
لطفا اطلاعات دارویی ریواروکسابان را مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض لتراکس - Letrax

هورمونها و ضدهورمونها تعداد بازدید :221
اطلاعات دارویی لتروزول را مطالعه فرمایید.

موارد مصرف و عوارض دپرکسین - DEPRAXIN

ضد افسردگی تعداد بازدید :910
اطلاعات دارویی ونلافاکسین را مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض کونکور - concor

قلب و عروق تعداد بازدید :273
اطلاعات دارویی بیزوپرولول را مطالعه فرمائید.%MCEPASTEBIN%

موارد مصرف و عوارض کوریول - CORYOL

قلب و عروق تعداد بازدید :147
اطلاعات دارویی کارودیلول را مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض رزورکسین - ROSUREXIN

قلب و عروق تعداد بازدید :1257
اطلاعات دارویی رزوواستاتین مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض رزوواستاتین - Rosuvastatin

قلب و عروق تعداد بازدید :609
توضیحات رزوواستاتین رزوواستاتینیک مهارکننده HMG-CoA ردوکتاز می باشد که به استاتین ها معروف می باشند. رزوواس

موارد مصرف و عوارض رپیدم - RAPIDEM

اعصاب تعداد بازدید :389
لطفاً اطلاعات دارویی زولپیدم را مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض دیکلوژین - DICLOGIN

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :167
اطلاعات دارویی دیکلوفناک را مطالعه فرمائید

موارد مصرف و عوارض آکسابین - Axabin

قلب و عروق تعداد بازدید :386
لطفاً اطلاعات دارویی ریواروکسابان مطالعه فرمائید.

موارد مصرف و عوارض اکسفورج - EXFORGE

قلب و عروق تعداد بازدید :4524
موارد مصرف : اکسفورج برای درمان فشار خون بالا استفاده می شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکته مغزی، حملات قلبی و کلیه کمک می کند. اکسفورج حاوی 2 داروی آملودیپین و والسارتان است. هر

موارد مصرف و عوارض سوستاک - sustac

قلب و عروق تعداد بازدید :1362
اطلاعات دارویی نیتروگلسیرین را مطالعه فرمایید.

موارد مصرف و عوارض آدوان - ADOVAN

قلب و عروق تعداد بازدید :3635
لطفاً اطلاعات دارویی والسارتان را مطالعه فرمایید

موارد مصرف و عوارض پلاویکس - Plavix

فرآورده های خونی و انعقادی تعداد بازدید :2379
اطلاعات دارویی کلوپیدوگرل مطالعه فرمایید.

موارد مصرف و عوارض آریپیپرازول Aripiprazole

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون تعداد بازدید :501
موارد مصرف آریپیپرازول ضد سایکوز (آنتاگونیست رسپتور 5HT2A، پارشیال آگونیست رسپتور 5HT1A، D2). این دارو برای درمان شیزوفرنیا و حملات حاد پانیک همراه با اختلال دو قطبی

موارد مصرف و عوارض متابرن - Meta burn

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :1228
مشخصه ها : کمک به افزایش سرعت از دست دادن چربیافزایش میزان متابولیککمک به کنترل اشتهاتامین انرژی در بلند مدتاین مکمل مانع از دگرگونی بافت های بدن می

موارد مصرف و عوارض فلوتامید - FLUTAMIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1141
موارد مصرف :  اين دارو در درمان سرطان متاستاتيك پروستات همراه با آنالوگ هورمون آزاد كننده LH) نظير گوسرلين و لوپروليد ) و همچنين در درمـان هيرسوتيـسم در زنان به كار ميرود.  مكانيسم

موارد مصرف و عوارض اگزمستان - EXEMESTANE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :884
موارد مصرف :  اگزمستان در درمان سرطان پيـشرفته پستان در زنان در دورة بعد از يائسگي كه ديگر به درمـان آنتي استروژن جواب نمي دهند، استفاده ميشود.  مكانيسم اثر : اين دارو يك مهار

موارد مصرف و عوارض آلندرونات - ALENDRONATE

استخوان ساز تعداد بازدید :730
موارد مصرف :  اين دارو در پيشگيري و درمان پـوكي اســتخوان، درمــان بيمــاري پــاژة اســتخوان، درمــان متاستازهاي استخوان و درمـان افـزايش بـدخيم كلـسيم خون استفاده ميشود.  مكا

موارد مصرف و عوارض آنتوم - ANETHUM

گیاهی تعداد بازدید :453
موارد مصرف : آنتوم در زيادي چربي خون (كلسترول و تري گليـسيريد )، پيـشگيري و درمـان آرتريواسـكلروز و كوليكهاي صفراوي بكار ميرود. مكانيسم اثر : كورسـتين و لاكتوكـوپيكرين موجـود در

موارد مصرف و عوارض آلتادين - ALTHADIN

گیاهی تعداد بازدید :403
موارد مصرف : آلتادين در التهاب و تحريكـات مخـاط گلو بكار ميرود. همچنين به عنوان خلط آور در سرفه هاي تحريكي ناشي از افزايش ترشحات مجاري تنفسي فوقـاني استفاده ميگردد. مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض ارژینین - ARGININE

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها تعداد بازدید :719
رده باردای : B موارد مصرف : درتشخيص ميزان ترشح هورمون رشد از غده هيپوفيز (در بيماري هايي مثل كم كاري كلـي غـده هيپوفيز، كوتولگي ن اشي از كـم كـاري هيپـوفيز، آدنومـاي كروموفــوب، كراني

موارد مصرف و عوارض آنتوسيانوزيد آ - ANTHOCYANOSIDE A

قلب و عروق تعداد بازدید :1158
موارد مصرف : اين دارو در درمان بيمـاري وريـدي – لنفاوي، ادم و اختلالات ناشي از شكنندگي مـويرگ هـاي پوستي مصرف ميشود. مقدار مصرف : مقدار 3-6 قرص در روز بـه مـدت 20 روز در ماه مصرف مي

موارد مصرف و عوارض آمانتادين - AMANTADINE

ضد پارکینسون تعداد بازدید :984
رده بارداری : C موارد مصرف : آمانتادين به تنهايي يا همـرا بـا سـاير داروهاي آنتي كولينرژيك براي درمان بيماري پاركينـسون بكار ميرود. بعلاوه، اين دارو بمنظور پيـشگيري و درمـان عفونتها

موارد مصرف و عوارض پریمتامین - PYRIMETHAMINE

ضد انگل تعداد بازدید :1974
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو همـراه بـا سولفادوكـسين و كينين در درمان مالاريـاي مقـاوم بـه كلـروكين مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همـراه بـا سـولفوناميدهـا در درمـان توكسوپلاسم

موارد مصرف و عوارض هيدروکسی کلرکين - HYDROXYCHLOROQUINE

ضد مالاریا تعداد بازدید :929
موارد مصرف : اين دارو در درمان آرتريـت روماتوئيـد فعــال (همچنــين آرتريــت جوانــان)، لوپــوس اريتمــاتوز سيــستميك و ديــسكوئيد، اخــتلالات درماتولوژيــك كــه حاصل از نور خورشيد بود

موارد مصرف و عوارض کلروکین - CHLOROQUINE

ضد مالاریا تعداد بازدید :986
موارد مصرف : اين دارو بـه تنهـايي بـراي درمـان يـا پيــشگيري از مالاريــا ناشــي از پلاســموديوم ويــواكس، پلاسموديوم اوال و پلاسموديوم مالاريه مصرف مـي شـود . مــصرف ايــن دارو بــراي

موارد مصرف و عوارض تيزانيدين -TIZANIDINE

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :2462
رده بارداری : C موارد مصرف : تيزانيدين براي درمان علامتي اسپاسم همراه بـا مولتيپـل اسـكلروزيس و يـا اسپاسـم همـراه بـا بيماريهـا يـا صـدمات طنـاب نخـاعي بـه كـار مـي رود. تيزانيدين ه

موارد مصرف و عوارض سلبرکس - Celebrex

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :71683
رده بارداری : C موارد مصرف : سلبرکسبراي درمان آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت (تخفيف علائم و نشانه ها) بكارميرود. مكانيسم اثر :

موارد مصرف و عوارض سلکسیب - CELECOXIB

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :6504
رده بارداری : C موارد مصرف : سلکسیب براي درمان آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت (تخفيف علائم و نشانه ها) بكارميرود. مكانيسم اثر : سلکسیب يك ضـد التهاب غيراسـتروئيدي بوده و داراي

موارد مصرف و عوارض سلگزا - Celexa

ضد افسردگی تعداد بازدید :1571
رده بارداری : C موارد مصر ف: اين دارو در درمان اختلالات افسردگي شديد بكار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو يك مهاركننـده اختـصاصي بـاز جذب سروتونين (SSRI) ميباشـد و بـا تقويـت فعالي

موارد مصرف و عوارض دیکلوفناک - Diclofenac

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :894
رده بارداری : C موارد مصرف : ديكلوفنـاك سـديم در درد و التهـاب ناشي از بيماري روماتيسمي شامل آرتريت جوانان و ديگر اختلالات عضلاني -اسكلتي، درد هاي بعد از جراحي و نيـز نقرس حاد به كار م

موارد مصرف و عوارض ایندومتاسین - Indometacin

ضد درد و ضدالتهاب تعداد بازدید :943
موارد مصرف ایندومتاسین جزو داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) میباشد و بنابرای


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید

star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. چند تمرین برای درمان افتادگی سینه ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد