كدئين

موارد مصرف و عوارض قرص و شربت متادون چیست؟

ضد درد و ضدالتهاب تعداد بازدید :527
متادون چیست ؟ از خانواده مواد شبه افيونى است و به صورت قرص ، شربت و آمپول مورد استفاده قرار می گیرد ، بيشتر در درمان وابس

موارد مصرف و عوارض اکسپکتورانت کدئین - Expectorant Codeine

مهارکننده سرفه،خلط آور تعداد بازدید :821
موارد مصرف : اين دارو بـه منظـور تـسكين سـرفه و كاهش احتقان بيني ناشي از سـرماخوردگي، آلـرژي و يـا ساير عفونت هاي تنفسي و نيز رفـع سـاير علائـم عمـومي ناشي از سرماخوردگي به كار ميرود.

موارد مصرف و عوارض افـدرين(EPHEDRINE)

تنفسی تعداد بازدید :1913
رده بارداری : C موارد مصرف : افـدرين بـراي درمـان علامتـي آسـم نـايژهاي و انـسداد برگـشت پـذير راههـاي تنفـسي، رفـع احتقان بيني يا محرك سيـستم عـصبي مركـزي مـصرف مــيشــود. بعــلاوه

موارد مصرف و عوارض كدئين - CODEINE

داروهاي مسکن ،ضد تب ها تعداد بازدید :933
مـوارد مـصرف: كـدئين بـراي كنتـرل درد خفيـف تامتوسط و درمان سرفه بكارميرود. فارماكوكينتيك: ايـن دارو ازطريـق خـوراكي بخـوبي جذب ميشود. كدئين در كبد متابوليزه و از طريـق كليـه دف

موارد مصرف و عوارض سالبوتامول -SALBUTAMOL

آنتي هيستامين تعداد بازدید :1708
موارد مصرف : سالبوتامول براي درمـان آسـم وسـاير حالات هم راه با انـسداد برگـشت پـذير راه هـا ي تنفـسي و همچنــين بــراي جلــوگيري از زايمــان زودرس مــصرف ميشود. فارماكوكينتيــك:


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد