كينين

موارد مصرف و عوارض ميواكوريوم کلراید(MIVACURIUM CHLORIDE)

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :805
موارد مصرف : ميواكوريوم به عنوان داروي كمكـي در بيهوشي عمومي و تسهيل انتوباسيون داخل تراشه به كـار ميرود.  مكانيسم اثر : ميواكوريوم به طور رقابتي به گيرندههـاي كولينرژيك در صف

موارد مصرف و عوارض كالانـدولا(CALENDULA)

گیاهی تعداد بازدید :560
مـوارد مـصرف: پمـاد كالانـدولا در درماتيـتهـاي آلرژيك، پيشگيري و تسكين التهاب و تحريك پوست بدن شيرخواران بر اثر تماس با ادرار، آزردگيهاي جلدي ناشي از خراش ها و بريدگي هاي سطحي، خـشكي و ت

موارد مصرف و عوارض سولفادوكسين - SULFADOXINE P

ضد مالاریا تعداد بازدید :1041
رده بارداری : C موارد مصرف : سولفادوكسين يك سولفوناميد طولاني اثراسـت كـه همـراه بـا پيريمتـامين در درمـان مالاريـاي فالسيپارم مقاوم به ساير دارو ها و معمولاً بعد از يـك دوره درما

موارد مصرف و عوارض كينين - QUININE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1020
رده بارداری : C موارد مصرف : كينـين در درمـان مالاريـاي ناشـي از پلاسموديوم فاليسپارم مقاوم به كلر وكين يا در صورتي كه ارگانيسم عامل، نامشخص باشد يا آنكه گونه هاي مختلـف پلاسموديوم د

موارد مصرف و عوارض پریمتامین - PYRIMETHAMINE

ضد انگل تعداد بازدید :2121
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو همـراه بـا سولفادوكـسين و كينين در درمان مالاريـاي مقـاوم بـه كلـروكين مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همـراه بـا سـولفوناميدهـا در درمـان توكسوپلاسم

موارد مصرف و عوارض متفورمین - METFORMIN

ضد ديابت تعداد بازدید :1236
رده بارداری : C در استرالیا مــوارد مــصرف: مــتفــورمين در درمــان ديا بــت غيروابسته به انسولين بكار ميرود. ايـن دارو بـويژه بـراي درمان بيماراني كـه بـه رژيـم غـذايي پاسـخ نـداده


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد