كينين

ميواكوريوم کلراید(MIVACURIUM CHLORIDE)

شل كننده عضلاني اسكلتي تعداد بازدید :1031

كالانـدولا(CALENDULA)

گیاهی تعداد بازدید :701

سولفادوكسين - SULFADOXINE P

ضد مالاریا تعداد بازدید :1229
سولفادوكسين يك سولفوناميد طولاني اثراسـت كـه همـراه بـا پيريمتـامين در درمـان مالاريـاي فالسيپارم مقاوم به ساير دارو ها و معمولاً بعد از يـك دوره درمان با كينين مصرف ميشود.

كينين - QUININE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1244

پریمتامین - PYRIMETHAMINE

ضد انگل تعداد بازدید :2445

متفورمین - METFORMIN

ضد ديابت تعداد بازدید :1594


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد