مارکایین چیست؟

موارد مصرف و عوارض بوپي واكائين - BUPIVACAINE

بی حس کننده های موضعی تعداد بازدید :2006
موارد مصرف : بوپي واكائين بطـور كلـي بـراي ايجـاد بيحسي موضعي و يامنطق هاي، يا اپي دورال در ناحيه كمـر و يا خـاجي و انـسداد در ناحيـه زيرعنكبوتيـه و ازطريـق انفيلتراســيون يــا انــسداد


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد