مالاریا

موارد مصرف و عوارض پريماکين - PRIMAQUINE

ضد انگل تعداد بازدید :943
موارد مصرف : اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در درمان مالاريا ناشي از پلاسموديوم ويواكس و پلاسموديوم اوال بعد از درمان با كلروكين، به منظور ريشه كني مراحل كبدي بيماري مصرف ميشود. مكا

موارد مصرف و عوارض کلروکین - CHLOROQUINE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1108
موارد مصرف : اين دارو بـه تنهـايي بـراي درمـان يـا پيــشگيري از مالاريــا ناشــي از پلاســموديوم ويــواكس، پلاسموديوم اوال و پلاسموديوم مالاريه مصرف مـي شـود . مــصرف ايــن دارو بــراي

موارد مصرف و عوارض آتوواکون کلروگوانيد - ATOVAQUONE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1234
رده بارداری : C مــوارد مــصرف: ايــن دارو درپيــشگيري و درمــان مالارياي فالسي پاروم غير مخاطره آميز مصرف مي شود. مـوارد منـع مـصرف: در صـورت وجـود اخـتلالات هماتولوژيــك ا

موارد مصرف و عوارض آرتسونات - ARTESUNATE

ضد مالاریا تعداد بازدید :1189
موارد مصرف : ايـن دارو در درمـان مالاريـاي فالـسي پاروم غير حاد مصرف مي شود. عوارض جانبي : اخـتلالات خفيـف گوارشـي از جملـه تهوع، اسـهال و دردهـاي شـكمي، گيجـي، سـردرد، وزوز گـوش

موارد مصرف و عوارض آرتمتر لومفانترین - ARTEMETHER LUMEFANTRINE

ضد مالاریا تعداد بازدید :989
رده بارداری : C موارد مصرف : ايـن دارو در درمـان مالاريـاي فالـسي پاروم غير مخاطره آميز مصرف مي شود. عوارض جانبي : سردرد، گيجي، بي خوابي، تـپش قلـب، اختلالات گوارشي، آنوركسي،


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد