مراقبت پرستاری ونکومایسین

موارد مصرف و عوارض وانكومايسين - VANCOMYCIN

ضد باکتری تعداد بازدید :803
موارد مـصرف : وانكومايـسين در مـوارد محـدودي از جملــه در پيــشگيري و درمــان آنــدوكارديت و ســاير عفونتها ي جدي ناشي از كوكسي هاي گرم مثبت (ماننـد استافيلوكوك مقاوم به پني سيلينهـا ) م


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد