وین بلاستین

موارد مصرف و عوارض داكاربازين - DACARBAZINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :854
موارد مصرف : داكاربازين در درمان ملانـوم بـدخيم و لنفومهاي هوچكيني بكار ميرود و در درمان ساركومهاي بافت نرم نيز مصرف شده است.  مكانيسم اثر: داكاربـازين در چرخـه سـلولي بطـور غ

موارد مصرف و عوارض بلئومايسين - BLEOMYCIN

استخوان ساز تعداد بازدید :657
مــوارد مــصرف : بلئومايــسين در درمــان ســرطان سلولهاي سنگفرشي سر و گردن، گلو، سرويكس، پوست، كليه، مهبل و بيضه مصرف مي شـود . ايـن دارو همچنـين ممكن است در افوزيون هاي بدخيم پريتونـال

موارد مصرف و عوارض وين كريستين - VINCRISTINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :1306
رده بارداری : D مـوارد مـصرف: ويـن كريـستين در درمـان لوسـمي لنفوبلاستيك حـاد و لنفوسـيتيك مـزمن و ميلوسـيتيك مزمن، نوروبلاستوم، تومور ويلمز، كارسينوم پـستان، ريـه، تخمدان و كولور

موارد مصرف و عوارض وين بلاستين - VINBLASTINE

ضد سرطان و شیمی درمانی تعداد بازدید :2113
رده بارداری : D موارد مـصرف : ويـن بلاسـتين در درمـان كارسـينوم پستان، تومورهاي تروفوبلاستيك، كارسينوم بيـضه، ريـه، مثانه و كليه، نوروبلاستوم، لنفـوم هـاي هـوچكيني و غيـر هوچكيني،


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد