ضد باکتری

موارد مصرف و عوارض لووفلوکساسین - Levofloxacin | قرص لووفلوکساسین

آنتی بیوتیک تعداد بازدید :846
لووفلوکساسین چیست ؟ لووفلوکساسین ضد باکتری وسیع الطیف از نسل سوم فلوروکینولونها است که بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی هوازی و برخی بی هوازی های حساس به دارو مؤثر است. همچنین لوو

موارد مصرف و عوارض اس امپرازول - Esomeprazole

گوارشی تعداد بازدید :1347
اس امپرازول از داروهای مهارکننده پمپ پروتون می باشد. امپرازول موجب کاهش مقدار اسید تولید شده در معده می شود. داروی

موارد مصرف و عوارض کاپرئومایسین - CAPREOMYCIN

ضد باکتری تعداد بازدید :566
موارد مـصرف : ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل درمواردعفونـت مقـاوم بـه دارو هـاي انتخـاب اول مصرف ميشود. فارماكوكينتيك: از آنجا كه جـذب خـوراكي ايـن دارو ناكافي است، ب

موارد مصرف و عوارض فلامکسین(سیلور سولفادیازین)

ضد باکتری تعداد بازدید :15024
ترکیب:هر 100 گرم کرم موضعی فلامکسین حاوی 1 گرم سیلور سولفادیازین می باشد. فارماکولوژی:خاصیت ضد باکتری سیلور سولفادیازین به واسطه اثر بر روی غشا و دیواره سلولی می باشد. این دارو به آرام

موارد مصرف و عوارض قطره سیپلکس - Ciplex

ضد باکتری تعداد بازدید :137281
ترکیب:هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی سیپلکس® حاوی 0/3 گرم سیپروفلوکساسین هیدروکلراید به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد. فارماکولوژی:سیپروفلوک


برای قیمت داروها کافی است دارو مورد نظر از قسمت جستجو در بالا صفحه پیدا نمایید
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد