استعفای رزم حسینی

جانشین استاندار کرمان...نام استاندار کرمان...علیرضا رزمحسینی استاندار کرمان...استاندار جديد كرمان...استان دار کرمان...رئیس ستاد بحران کرمان...مدیریت بحران کرمان...استعفای رزم حسینی...شایعه پراکنی و اتهام به مقام ارشد اجرایی سابق استان کرمان بی پایه و اساس وهیچ پرونده قضایی علیه وی در سیستم قضایی..
استاندار سابق کرمان در دام بی آبرویی گرفتار شد! / واقعیت چیست؟
صفحه اي وجود ندارد!

star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد